Mỗi tuần một nhân vật

Nơi phỏng vấn thành viên nổi tiếng, nơi để các bạn thoải thích phỏng vấn.
L0vE.exe
  • Dán lên cao
3 4 5
Trả lời
88
Đọc
4K
thzfsdhdty
T
thepsteeltruss123
Trả lời
0
Đọc
89
thepsteeltruss123
thepsteeltruss123
C
Trả lời
1
Đọc
193
thzfsdhdty
T
C
Trả lời
2
Đọc
170
thzfsdhdty
T
V
Trả lời
2
Đọc
100
thzfsdhdty
T
V
Trả lời
1
Đọc
88
thzfsdhdty
T
thepsteeltruss123
Trả lời
1
Đọc
177
thzfsdhdty
T
V
Trả lời
2
Đọc
117
thzfsdhdty
T
V
Trả lời
1
Đọc
89
thzfsdhdty
T
V
Trả lời
1
Đọc
94
thzfsdhdty
T
V
Trả lời
1
Đọc
94
thzfsdhdty
T
V
Trả lời
2
Đọc
88
thzfsdhdty
T
V
Trả lời
1
Đọc
98
thzfsdhdty
T
V
Trả lời
2
Đọc
106
thzfsdhdty
T
V
Trả lời
1
Đọc
97
thzfsdhdty
T
V
Trả lời
1
Đọc
102
thzfsdhdty
T
V
Trả lời
2
Đọc
89
thzfsdhdty
T
V
Trả lời
4
Đọc
115
thzfsdhdty
T
V
Trả lời
1
Đọc
98
thzfsdhdty
T
Top