Niên khóa trước 1990

Cựu học sinh từ năm 1982-1990

Niên khoá 1982-1984

Khoá đầu tiên (11,12)
Threads
50
Bài viết
94
Threads
50
Bài viết
94

Niên khóa 1982-1985

Threads
100
Bài viết
691
Threads
100
Bài viết
691

Niên khóa 1983-1986

Threads
123
Bài viết
2.2K
Threads
123
Bài viết
2.2K

Niên khóa 1984-1987

Threads
50
Bài viết
109
Threads
50
Bài viết
109

Niên khóa 1985-1988

Threads
47
Bài viết
98
Threads
47
Bài viết
98

Niên khóa 1986-1989

Threads
47
Bài viết
64
Threads
47
Bài viết
64

Niên khóa 1987-1990

Threads
50
Bài viết
76
Threads
50
Bài viết
76

Niên khóa 1988-1991

Threads
55
Bài viết
113
Threads
55
Bài viết
113

Niên khóa 1989-1992

Threads
47
Bài viết
89
Threads
47
Bài viết
89
thepsteeltruss123
Trả lời
0
Đọc
428
thepsteeltruss123
thepsteeltruss123
A
Trả lời
0
Đọc
104
AlexsZet
A
A
Trả lời
0
Đọc
106
AlexsZet
A
A
Trả lời
0
Đọc
100
AlexsZet
A
A
Trả lời
0
Đọc
97
AlexsZet
A
A
Trả lời
0
Đọc
94
AlexsZet
A
A
Trả lời
0
Đọc
115
AlexsZet
A
A
Trả lời
0
Đọc
109
AlexsZet
A
A
Trả lời
0
Đọc
121
AlexsZet
A
A
Trả lời
0
Đọc
118
AlexsZet
A
A
Trả lời
0
Đọc
116
AlexsZet
A
A
Trả lời
0
Đọc
111
AlexsZet
A
A
Trả lời
0
Đọc
123
AlexsZet
A
A
Trả lời
0
Đọc
101
AlexsZet
A
A
Trả lời
0
Đọc
108
AlexsZet
A
A
Trả lời
0
Đọc
116
AlexsZet
A
A
Trả lời
0
Đọc
99
AlexsZet
A
A
Trả lời
0
Đọc
97
AlexsZet
A
A
Trả lời
0
Đọc
95
AlexsZet
A
A
Trả lời
0
Đọc
130
AlexsZet
A
Top