Niên khóa trước 1990

Cựu học sinh từ năm 1982-1990

Niên khoá 1982-1984

Khoá đầu tiên (11,12)
Threads
50
Bài viết
94
Threads
50
Bài viết
94

Niên khóa 1982-1985

Threads
100
Bài viết
691
Threads
100
Bài viết
691

Niên khóa 1983-1986

Threads
123
Bài viết
2.2K
Threads
123
Bài viết
2.2K

Niên khóa 1984-1987

Threads
50
Bài viết
109
Threads
50
Bài viết
109

Niên khóa 1985-1988

Threads
47
Bài viết
98
Threads
47
Bài viết
98

Niên khóa 1986-1989

Threads
47
Bài viết
64
Threads
47
Bài viết
64

Niên khóa 1987-1990

Threads
50
Bài viết
76
Threads
50
Bài viết
76

Niên khóa 1988-1991

Threads
55
Bài viết
113
Threads
55
Bài viết
113

Niên khóa 1989-1992

Threads
47
Bài viết
89
Threads
47
Bài viết
89
thepsteeltruss123
Trả lời
0
Đọc
213
thepsteeltruss123
thepsteeltruss123
A
Trả lời
0
Đọc
52
AlexsZet
A
A
Trả lời
0
Đọc
52
AlexsZet
A
A
Trả lời
0
Đọc
57
AlexsZet
A
A
Trả lời
0
Đọc
52
AlexsZet
A
A
Trả lời
0
Đọc
45
AlexsZet
A
A
Trả lời
0
Đọc
57
AlexsZet
A
A
Trả lời
0
Đọc
61
AlexsZet
A
A
Trả lời
0
Đọc
61
AlexsZet
A
A
Trả lời
0
Đọc
59
AlexsZet
A
A
Trả lời
0
Đọc
57
AlexsZet
A
A
Trả lời
0
Đọc
62
AlexsZet
A
A
Trả lời
0
Đọc
54
AlexsZet
A
A
Trả lời
0
Đọc
47
AlexsZet
A
A
Trả lời
0
Đọc
61
AlexsZet
A
A
Trả lời
0
Đọc
58
AlexsZet
A
A
Trả lời
0
Đọc
56
AlexsZet
A
A
Trả lời
0
Đọc
51
AlexsZet
A
A
Trả lời
0
Đọc
45
AlexsZet
A
A
Trả lời
0
Đọc
75
AlexsZet
A
Top