blockchain viet nam

  1. T

    Công nghệ Blockchain là gì?

    Nếu chỉ nhìn sơ qua, một Blockchain có thể cũng chẳng khác gì so với những thứ mà bạn vốn đã quen thuộc, như wikipedia chẳng hạn. Với một Blockchain, nhiều người có thể tạo các mục mới trong một bản ghi các thông tin, và một cộng đồng người dùng có thể kiểm soát cách mà các thông tin được chỉnh...
Top