cử tri

  1. T

    Cử tri hỏi thẳng, bộ, ngành trả lời lòng vòng

    Trong khi cử tri nêu vấn đề nóng, cần giải quyết dứt điểm thì bộ, ngành lại đáp quanh co, khó hiểu theo kiểu "đang nghiên cứu", "sẽ giải quyết". Sáng 15/5, tại phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải mỏng kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị...
Top