cholinergic

  1. H

    Những điều cần lưu ý khi sử dụng thuốc kháng cholinergic

    Thuốc kháng cholinergic Dicyclomin hydrochloride: Thuốc khiến giảm đau và triệu chứng mót đi tiêu. Rất hữu dụng đối sở hữu HCRKT thể đi tả chiếm thế mạnh. Ngăn chặn tác động của acetylcholin ở những thụ thể đối giao cảm tại các tuyến tiết, cơ suôn sẻ và tâm thần trung ương. Các tác Thuốc kháng...
Top