chóng mặt khi đứng dậy

  1. T

    chóng mặt khi đứng dậy là nguyên nhân bệnh lí gì?

    1. Tắm từ ngoài rìa cơ thể rồi dần về tim phenytoin Đây là một phương pháp tắm khoa học - bạn nên tắm trong khoảng phía dưới lên trên. Trước hết bạn kì cọ phần chân, sau chậm triển khai tới phần tay rồi rút cục là phần thân. Bí quyết khiến cho này giúp điều hòa máu về tim, máu trong khoảng tim...
Top