đồ thờ bằng gỗ

  1. D

    Chia sẻ Ba website về Đồ thờ cúng bằng gỗ nổi tiếng nước VN

    Phong tục thờ cúng gia tiên của người Việt đã được lưu truyền từ bao đời nay, tới tận thời nay cuộc sống hiện đại thì người ta càng chú ý tới việc thờ cúng tổ tiên. Mấy chục năm về trước, khi mà kinh tế nước ta còn kém thì mọi người chủ yếu chỉ quan tâm tới bàn thờ tổ tiên, tượng phật tượng thờ...
Top