du học pháp

  1. duhoctoancau

    Chỉ với trình độ B1, bạn đã có thể du học Pháp ngành Xây dựng tại trường ESITIC Caen

    Đại học Xây dựng Caen (tên tiếng Pháp là “École Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Caen” (ESITIC Caen)) là trường kỹ thuật thuộc hệ thống trường lớn, đào tạo các kỹ sư trình độ cao trong lĩnh vực xây dựng (BTP) của Pháp. Nếu bạn muốn đi du học Pháp ngành Xây dựng, đây...
  2. duhoctoancau

    Những điều cần biết về du học ngành Y tại Pháp

    Các nghiên cứu y khoa ở Pháp được chia thành ba chu kỳ (PCEM, DCEM và khu y tế tổng hợp hoặc các chuyên khoa khác) dẫn đến Bằng tấn sĩ y khoa của Bang. Thủ tục vận dụng cho các nghiên cứu đại học y học ở Pháp phụ thuộc vào nơi bạn đến. Du học ngành Y ở Pháp chắc chắn sẽ mang lại cho bạn những...
Top