gia cong son tinh dien

 1. C

  QUY TRÌNH SƠN TĨNH ĐIỆN

  QUY TRÌNH SƠN TĨNH ĐIỆN 1: Xử lý bề mặt Quy trình xử lý bề mặt.: 1Tẩy rửa DẦU MỞ sản phẩm bằng bể dung dịch NaOH 2Rửa lại bằng nước sạch. 3 Ngâm sản phẩm trong bể chứa axit ( H2SO4 - HCL) tẩy rỉ sét. 4: Rửa lại bằng nước sạch. 5: Ngâm sản phẩm vào bể chứa hóa chất định...
 2. B

  QUY TRÌNH SƠN TĨNH ĐIỆN

  QUY TRÌNH SƠN TĨNH ĐIỆN 1: Xử lý bề mặt Quy trình xử lý bề mặt.: 1Tẩy rửa DẦU MỞ sản phẩm bằng bể dung dịch NaOH 2Rửa lại bằng nước sạch. 3 Ngâm sản phẩm trong bể chứa axit ( H2SO4 - HCL) tẩy rỉ sét. 4: Rửa lại bằng nước sạch. 5: Ngâm sản phẩm vào bể chứa hóa chất định hình bề mặt. 6: Ngâm sản...
 3. B

  QUY TRÌNH SƠN TĨNH ĐIỆN

  QUY TRÌNH SƠN TĨNH ĐIỆN 1: Xử lý bề mặt Quy trình xử lý bề mặt.: 1Tẩy rửa DẦU MỞ sản phẩm bằng bể dung dịch NaOH 2Rửa lại bằng nước sạch. 3 Ngâm sản phẩm trong bể chứa axit ( H2SO4 - HCL) tẩy rỉ sét. 4: Rửa lại bằng nước sạch. 5: Ngâm sản phẩm vào bể chứa hóa chất định hình bề mặt. 6: Ngâm sản...
Top