hat chia my

  1. Y

    hết thảy Hỏi và Đáp về Hạt Chia là gì Giá trị nằm ở đâu Mua Hạt Chia Úc hay Mỹ ?

    quờ Hỏi và Đáp về Hạt Chia là gì Giá trị nằm ở đâu Mua Hạt Chia Úc hay Mỹ ? Hỏi: Hạt Chia là gì ? Đáp: Hạt Chia (chữ Chia trong tiếng Maya có tức là sức mạnh) là một trong tứ đại ngũ cốc (Bắp, Lúa mạch, Diêm mạch, Hạt Chia) của người Maya, có tên khoa học là Salvia Hispanica, thuộc loại...
Top