hóa chất chống cáu cặn

  1. B

    CÁC BƯỚC XỬ LÝ CÁU CẶN NỒI HƠI

    Hiện tượng cáu cặn lò hơi là hiện tượng phổ biến khi lò hơi hoạt động trong thời gian dài. Dưới đây là các bước của quy trình tẩy cáu cặn nồi hơi được thực hiện tuần tự như sau: Bước 1: Khảo sát - lên phương án Khảo sát sơ bộ tổng quan về hệ thống nồi hơi như: kiểu nồi hơi, công suất, nhiên...
  2. B

    Hướng dẫn sử dụng hóa chất chống cáu cặn nồi hơi

    Sử dụng hóa chất chống cáu căn nồi hơi là một trong những biện pháp phổ biến được áp dụng vì sự tiện nồii và chi phí không quá tốn kém. Tuy nhiên, bạn cũng phải biết cách sử dụng đúng để quá trình tẩy cáu cặn đạt được hiệu quả cao nhất. Hãy cùng nhau tham khảo bài viết hướng dẫn sử dụng hóa chất...
Top