khám thờ gỗ

  1. D

    Khám thờ dùng thờ gia tiên

    Cơ sở phát hành đồ thờ gỗ Sơn Đồng thuộc làng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống Sơn Đồng. Chuyên tạo ra khám tượng, đồ thờ gỗ, tượng phật gỗ các loại. thành phầm được tiếp nối truyền thống để lại, cùng với sự truyên thụ của các nghệ nhân và “tay nghề của người làm nghề” đã tạo dựng nên nét...
Top