làm visa mỹ 10 năm

  1. tudaimynu999

    lấy visa 10 năm Hoa Kỳ

    VISA MỸ- THẺ XANH 10 NĂM · Mua nhà tại Mỹ, mua cơ sở kinh doanh, thương mại và xin thẻ xanh 10 năm · Chuyển đổi từ visa du học F1 sang thẻ xanh 10 năm · Chuyển đổi từ visa du lịch B1, B2 sang thẻ xanh 10 năm, định cư Hoa Kỳ · Xử lý hồ sơ Mỹ gặp khó khăn ·...
Top