marketing khach san

  1. minhtriozcorp

    Mục tiêu của marketing khách sạn

    Marketing khách sạn không chỉ xác định khách hàng cần phải hướng đến mà còn định hướng cho những hoạt động khác của doanh nghiệp. Hướng đến khai thác hiệu quả phân đoạn thị trường phù hợp với doanh nghiệp khách sạn của mình có thể tiếp cận. Mục tiêu của marketing khách sạn Muốn kinh doanh...
Top