thiep tet dinh dau 2017

  1. N

    Thiệp tết 2018

    THIỆP TẾT CỦA XỨ SỞ MẶT TRỜI MỌC Nhật Bản hiện nay đang là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Nhật Bản cũng là nước tài trợ vốn ODA lớn nhất cho Việt Nam. Với uy tín và trình độ khoa học kỹ thuật của Nhật Bản là nguồn giúp đỡ to lớn cho Việt Nam trong nhiều lĩnh vực trong đó có...
Top