thpt quốc gia

  1. D

    Kiến thức trọng tâm Toán 12 ôn thi THPT Quốc gia 2018

    Vượt qua được môn Toán trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 là điều không hề đơn giản, các thí sinh phải nắm được kiến thức trọng tâm môn Toán 12 mới có hy vọng hoàn thành tốt bài thi này. Để đạt được điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 các thí sinh cần phải nắm được những kiến thức trọng...
  2. D

    ABC1 Kiến thức Toán 11 ôn thi THPT quốc gia 2018

    Một trong những đổi mới của kỳ thi THPTQG 2018 là lượng khiến thức thi môn toán bao gồm cả kiến thức lớp 11 và 12 trong đề thi. Nếu như năm trước nội dung thi môn toán chỉ gói gọn trong kiến thức lớp 12 thì năm nay với quy đổi mới từ Bộ, lượng kiến thức thi được sẽ giới hạn trong toán 11 và 12...
Top