thuốc lamivudin

  1. J

    Lamivudin - Thuốc điều trị bệnh viêm gan B

    Lamivudin là thuốc chữa bệnh gan, đặc biệt là bệnh viêm gan B do virus B ác tính gây ra. Lúc sử dụng Lamivudin, thuốc sẽ gây ức chế sao chép của virus gan, chuyển hóa những tế bào nhiễm và ko nhiểm virus thành triphosphat, sau ngừng thi côngĐây thải qua nước tiểu, bài xuất tích cực. Thuốc...
Top