Chức năng kiểm toán nội bộ

  • Thread starter hoangmai
  • Ngày gửi
H

hoangmai

New Member
Kiểm toán nội bộ đang dần trở nên quan trọng và cực cần thiết với các doanh nghiệp bởi hiệu quả mà nó mang lại. Vậy để biết chức năng kiểm toán nội bộ cũng như lợi ích của nó là gì, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông qua bài viết sau!

Tổng quan về kiểm toán nội bộ

Theo chuẩn mực kiểm toán nội bộ (KTNB) của IIA: Kiểm toán nội bộ là hoạt động đảm bảo và tư vấn độc lập, khách quan được thiết kế nhằm gia tăng giá trị và cải tiến các hoạt động của tổ chức. KTNB giúp tổ chức đạt được các mục tiêu đề ra thông qua việc áp dụng phương pháp có hệ thống và quy tắc nhằm đánh giá và nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro, kiểm soát và các quy trình quản trị.


Kiểm toán nội bộ giúp tổ chức đạt được các mục tiêu đề ra (Ảnh minh họa)

Hoạt động đảm bảo và tư vấn gồm:

  • Đảm bảo: Thường có 3 bên tham gia vào quy trình này là chủ sở hữu quy trình, kiểm toán viên nội bộ và người sử dụng.
  • Tư vấn: Chủ yếu có 2 bên chính tham gia vào quá trình gồm kiểm toán nội bộ và khách hàng.
Mục tiêu mà KTNB đặt ra là đảm bảo các bên liên quan của Tổ chức (cả bên trong và bên ngoài) là các hoạt động kiểm soát tài chính và phi tài chính đã được thiết kế và vận hành có hiệu quả, hữu hiệu và trong phạm vi đạo đức nghề nghiệp.

Ngoài ra, mục tiêu của KTNB còn duy trì quản trị rủi ro của Tổ chức để đảm bảo các rủi ro trọng yếu đã được giám sát và đánh giá một cách hợp lí. Điều tra các hoạt động nghi ngờ có gian lận, tư vấn hỗ trợ Ban TGĐ cải tiến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chức năng của Kiểm toán nội bộ

Chức năng chung của Kiểm toán nội bộ gồm 3 ý chính: Quản lý rủi ro, giúp tổ chức đảm bảo hiệu quả kiểm soát và quản trị. Cụ thể:


Kiểm toán nội bộ mang lại hiệu quả công việc cao (Ảnh minh họa)
  • Quản lý rủi ro: Xác định và đánh giá ảnh hưởng của những rủi ro trọng yếu; đóng góp vào sự phát triển và hoàn thiện của hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát; giám sát và đanh giá hệ thống rủi ro.
  • Giúp tổ chức đảm bảo hiệu quả kiểm soát: Đánh giá hiệu quả và hiệu suất của hệ thống kiểm soát, thúc đẩy việc cải tiến liên tục môi trường kiểm soát.
  • Quản trị (giúp tổ chức đánh giá và khuyến nghị để nâng cao hiệu quả quản trị): Thúc đẩy các chuẩn mực dạo đức và giá trị thích hợp; đảm bảo hiệu quả quản lý và trách nhiệm đối với kết quả hoạt động; Truyền đạt thông tin về quản trị rủi ro và kiểm soát; tổ chức hoạt động và việc trao đổi thông tin giữa HĐQT, kiểm toán độc lập, KTNB và BGĐ.
Không những vậy, Kiểm toán nội bộ còn có nhiều loại hình dịch dụ khác. Mỗi dịch vụ đều có chức năng riêng, có hai loại dịch vụ chính là: Dịch vụ đảm bảo và dịch vụ tư vấn.

  • Dịch vụ đảm bảo có chức năng kiểm tra khách quan các bằng chứng cho mục đích đánh giá độc lập công tác quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát của tổ chức nhờ đó đua ra ý kiến về quy trình hệ thống hoặc các vấn đề được kiểm toán. Cung cấp đảm bảo cho HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc và các bên liên quan về quy trình, hệ thống hoặc vấn đề được kiểm toán.
  • Dịch vụ tư vấn có chức năng tư vấn các dịch vụ liên quan tới khách hàng, nhằm mục đích gia tăng quản tri, quản lý rủi ro và kiểm soát của tổ chức. Nội dung và phạm vi tư vấn do khách hàng đề xuất và thống nhất với KTNB giúp gia tăng giá trị cho tổ chức thông qua việc tư vấn/tham vấn cho tổ chức về các quy trình quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát.
Từ những chia sẻ trên, có thể thấy Kiểm toán nội bộ rất cần thiết cho tiến trình vận hành cũng như phát triển của các doanh nghiệp. Vì thế mỗi nhân viên nên trang bị cho mình thêm kiến thức chuyên ngành nếu muốn theo ngành này dài lâu.
 
Top