1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Tìm hiểu thêm.

Còn đây là cấu trúc đề thi tn 2010

Thảo luận trong 'Thông tin tuyển sinh Đại Học - Cao đẳng' bắt đầu bởi khieu12b1, 17/3/10.

 1. khieu12b1

  khieu12b1 New Member

  Thâý hay thì cảm ơn nhé

  CẤU TRÚC ĐỀ THI TN THPT MÔN VẬT LÝ NĂM 2010
  I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH [32 câu]Chủ đề

  Dao động cơ
  • Dao động điều hoà
  • Con lắc lò xo
  • Con lắc đơn
  • Năng lượng của con lắc lò xo và con lắc đơn
  • Dao động tắt dần, dao động duy trì, dao
  động cưỡng bức
  • Hiện tượng cộng hưởng
  • Tổng hợp hai dao động điều hoà cùng
  phương, cùng tần số. Phương pháp giản
  đồ Fre-nen
  • Thực hành: Chu kì dao động của con
  lắc đơn
  6
  Sóng cơ
  • Sóng cơ. Sự truyền sóng. Phương trình sóng
  • Sóng âm
  • Giao thoa sóng
  • Phản xạ sóng. Sóng dừng
  4
  Dòng điện xoay chiều• Đại cương về dòng điện xoay chiều
  • Đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có R, L, C
  và có R, L, C mắc nối tiếp. Cộng hưởng điện
  • Công suất dòng điện xoay chiều. Hệ số công
  suất
  • Máy biến áp. Truyền tải điện năng
  • Máy phát điện xoay chiều
  • Động cơ không đồng bộ ba pha
  • Thực hành: Khảo sát đoạn mạch RLC nối tiếp
  7
  Dao động và sóng điện từ
  • Dao động điện từ. Mạch dao động LC
  • Điện từ trường
  • Sóng điện từ
  • Truyền thông (thông tin liên lạc) bằng sóng điện
  từ
  2
  Sóng Ánh sáng• Tán sắc ánh sáng
  • Nhiễu xạ ánh sáng. Giao thoa ánh sáng
  • Bước sóng và màu sắc ánh sáng
  • Các loại quang phổ
  • Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X
  • Thang sóng điện từ
  • Thực hành: Xác định bước sóng ánh sáng
  5
  Lượng tử ánh sáng• Hiện tượng quang điện ngoài. Định luật về
  giới hạn quang điện
  • Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng  hcủa ánh sáng
  • Hiện tượng quang điện trong
  • Quang điện trở. Pin quang điện
  • Hiện tượng quang  phát quang
  • Sơ lược về laze
  • Mẫu nguyên tử Bo và quang phổ vạch
  của nguyên tử hiđrô
  3 Chủ đề Nội dung kiến thức Số câu
  Hạt nhân nguyên tử
  • Cấu tạo hạt nhân nguyên tử. Khối lượng hnhân. Độ hụt khối. Lực hạt nhân.
  • Năng lượng liên kết, năng lượng liên kết riêng
  • Hệ thức giữa khối lượng và năng lượng
  • Phóng xạ
  • Phản ứng hạt nhân
  • Phản ứng phân hạch
  • Phản ứng nhiệt hạch
  Từ vi mô đến vĩ mô
  • Các hạt sơ cấp
  • Hệ Mặt Trời. Các sao và thiên hà
  5
  Tổng
  32
  II. PHẦN RIÊNG [8 câu]:
  Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó
  A. Theo chương trình Chuẩn [8 câu]

  Dao động cơ
  Sóng cơ và sóng âm
  Dòng điện xoay chiều
  Dao động và sóng điện từ
  4
  Sóng ánh sáng
  Lượng tử ánh sáng
  Hạt nhân nguyên tử
  Từ vi mô đến vĩ mô
  4
  Tổng
  8
  B. Theo chương trình Nâng cao [8 câu]
  Chủ đề
  Số câu
  Động lực học vật rắn
  4
  Dao động cơ
  Sóng cơ
  Dao động và sóng điện từ
  Dòng điện xoay chiều
  Sóng ánh sáng
  Lượng tử ánh sáng
  Sơ lược về thuyết tương đối hẹp
  Hạt nhân nguyên tử
  Từ vi mô đến vĩ mô
  4
  Tổng
  8
   

Chia sẻ trang này