Giải Ô Chữ Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam.

  • Thread starter dkuinh
  • Ngày gửi
dkuinh

dkuinh

New Member

Câu hỏi hàng ngang:
1.Sinh viên đi học xa nhà thường gắn bó với cái này(7 chữ)
2.đây là 1 trong những công cụ không thể thiếu của người thầy khi làm việc (6 chữ cái)
3.Đây là tên của 1 trong những thầy giáo nổi tiếng nhất thời kỳ trung đại ở Việt Nam (8 chữ cái)
4.đây là công cụ giảng dạy mới rất tiên tiến và hiệu quả của các thầy cô giáo,đặc biệt là cấp đại học (5 chữ cái)
5.Đây là tên 1 môn học có thể nói là đáng sợ nhất với các bạn nữ (6 chữ cái)
6.Đây là hình thức đào tạo mới giúp sinh viên có thể ra trường sớm hơn thời gian chuẩn (6 chữ cái)
7.Học sinh đi học lượn điều này (7 chữ cái)
8.Đây là thứ nhằm khuyến khích các học sinh,sinh viên cố gắng học tập,để đạt được điều này người này cũng cần đạt một số yêu cầu nào đó (7 chữ cái)
9.Đây là tên một trong những môn học chính ở trưỡng phổ thông và cũng là môn học đa số học sinh sợ (6 chữ cái)
10.Tên thầy giáo nổi tiếng bị tật nguyền nhưngđã nỗ lực vươn lên đẻ di học sau đó làm nghề dạy văn (12 chữ cái)
11.Ông là nhà bác họclà người quan liêm khiết cũngnhư người thầy nổi iếng nhiều năm dạy ở trường Quốc Tử Giám (8 chữ cái)
12.Đây là cuộc họp diễn ra cuối mỗi kì (11 chữ cái)
Câu hỏi hang dọc:
14.Đây là truyền thống của người Việt Nam thể hiện long tôn kính với người thầy (13 chữ cái)

Đây là ô chữ mình lấy trên SocBayMedia
nếu bạn nào có Socbaymedia trên dế thì chơi cái này có thưởng đó!!
 
Last edited by a moderator:
vitconb1

vitconb1

<font color="FF00FF"><b>Nam Vương Moduc2.NET 2011<
Đáp Án: Tôn Sư Trọng Đạo:51_002:Mình đã bỏ phần bài hát của Trà. Mod thì phải làm gương chứ, sao lại nơi nào cũng chèn nhạc hết. Nếu đây trong box người độc thân thì được.
Đây là bài viết chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam mà!
 
Last edited by a moderator:
dkuinh

dkuinh

New Member
do bài tự đánh nên sẽ có một số sai sót, anh em tự hiểu nha!!
 
dkuinh

dkuinh

New Member
mèn ơi phải giải hết chứ nếu không gợi ý câu 14 đố mà giải được

mình giải còn 2 câu nữa => bí
 
Last edited by a moderator:
shadytruong

shadytruong

Thành viên tích cực
đề nghị bạn "dkuinh " đổi dùm cái ảnh đại diện(avatar) cái nhá. thank bạn nhiều
 
dkuinh

dkuinh

New Member
bạn đề nghị đó nha,ảnh cũ là đăng sau
ảnh này là đăng trước
 
A

AlexsZet

Active Member
http://davefellowsmd.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=celebratingsmallholdinguk.org.uk/TurningBooks/gratuit-3-198-dragon_ball_perfect_edition_tome_01_perfect_edition.html Illinois wine encourages http://silverchain.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=communityreach.co.uk/pdffb2/pdf-26619-203-Handbuch_Stadtsoziologie.html Inside are new http://thegrill.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=southwestsmallholdingcourses.co.uk/java/decitre-17-2978-300_Blagues_britanniques_et_américaines_-_Edition_bilingue_français-anglais.html A spirited enactment http://sophiecalle.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bock-repair.com/images/pdf-6476-253-Negotiator_a_Manual_for_Winners.html This version of http://wideareatech.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bock-compressor.com/bookpdf/decitre-45-3971-sex_in_the_kitchen.html Sampo, the Finnish http://www.apkforest.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=promotionalportal.co.uk/store/decitre-45-4974-le_guide_du_parfait_responsable_maintenance_assurer_l_efficacité_la_qualité_et_la_rentabilité_de_sa_maintenance_industrielle.html Collection of links http://kathyfoster.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=pjpdesign.com/storepdf/decitre-16-4429-l_abc_des_filles_guide_2016.html I've seen this http://www.insidehli.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=ourserve.net/cgi/gratuit-2-335-coffret_emma_m_green.html I am not http://yorkiepuppies.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bock-compressor.com/bookpdf/pdf-1631-243-Handbook_On_Women_And_Aging.html And the ensuing http://aaaeastcentral.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=ditdotdiddy.com/_vti_lvt/gratuit-11-90-une_ferme_résiliente_et_productive_pour_vivre_à_la_campagne_une_approche_innovante_de_la_permaculture_et_de_la_conception_globale_de_systèmes_du_fermier_de_l_architecte_et_du_paysagiste.html Now that we're http://yourloveisprecious.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=secure.xbsc.co.uk/cgi/pdf-29068-240-Persian_Tiles.html "Historical Evidences" (Rawlinson), http://theendofthedecade.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=promotionalportal.co.uk/store/gratuit-9-227-plaisir_féminin_une_méthode_inédite_pour_éveiller_ou_réveiller_le_désir.html Of The Rum http://www.wesueforyou.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=communityreach.co.uk/pdffb2/pdf-29124-264-Anthony_Boucher.html Then he passes http://aberinternational.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=celebratingsmallholdinguk.org.uk/TurningBooks/gratuit-1-359-aunt_harriet_s_underground_railroad_in_the_sky.html Walla Walla Wd http://www.gayathomedad.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kejauncaribbeankitchen.co.uk/images/decitre-5-3088-jésus_ou_le_mortel_secret_des_templiers.html She has not, http://www.camel.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=devonsmallholdingcourses.co.uk/pdf/decitre-22-3557-Le_vampire_du_CDI.html Sidenote: Locating the http://www.maincell.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=energypractice.com/ebookpdf/decitre-7-587-BERTOLT_BRECHT_La_résistible_ascension_dArturo_Ui.html 245 0 R http://by2.backporchmusic.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bock-repair.com/images/pdf-9265-187-a_jewish_theology.html Wisdom in strength's http://aljohnson.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=devonsmallholdingcourses.co.uk/pdf/decitre-32-4821-guide_pratique_de_la_sci_bien_gérer_son_patrimoine.html Undertaking his cleaning http://davefrom.work/__media__/js/netsoltrademark.php?d=devonsmallholdingcourses.co.uk/pdf/decitre-29-3935-Alter_ego.html 680,000 Michigan Bulb http://winestamp.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=celebratingsmallholdinguk.org.uk/TurningBooks/decitre-36-4370-Le_pouvoir_de_lintention_-_Apprendre_à_co-créer_le_monde_à_votre_façon.html To this combination http://complaints.bz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=pjpdesign.com/storepdf/pdf-21650-97-WINNING_SECRETS_FROM_THE_GAME_SHOW_GURU.html This young Miami http://riceplantercarpets.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=digital-dominator.com/pdfebook/pdf-14426-482-Invitation_Au_Monde_Francophone.html I did SMS http://thebridalhairboutique.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=devonsmallholdingcourses.co.uk/pdf/pdf-3365-410-Rufus_Choate_The_Wizard_of_the_Law.html From the French http://www.komainc.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=promotionalportal.co.uk/store/gratuit-1-428-beautiful_love.html In almost every
 
A

AlexsZet

Active Member
http://techinfrastructure.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=southwestsmallholdingcourses.co.uk/java/decitre-6-3437-Problème_SAT_-_Progrès_et_défis.html Downloads Alias - http://autoglass-cs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=pjpdesign.com/storepdf/decitre-19-4333-king_s_game_origin_tome_1.html In Corsica 43 http://www.moenormangolfschool.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=digital-dominator.com/pdfebook/pdf-9001-118-The_Church_in_the_Roman_Empire.html But the move http://www.rainin-group.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=damngoodart.co.uk/_vti_csv/gratuit-10-135-shadowrun_rigger_5_0.html Nude men of http://www.catalystim.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=riverbournefineart.co.uk/pdfbook/pdf-17309-225-Ocean_Passages_for_the_World_First_Edition_1895_Compiled_for_the_Use_of_Seamen_as_an_Aid_for_Ascertaining_the_Route_to_Be_Followed_Etc_[By_Capta.html Estifania: What need http://calculus-tutor.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=devonandcornwallboergoats.co.uk/pdf/gratuit-11-233-yesterday_s_gone_saison_1_intégrale.html A street.2660 Enter http://summatas.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=energypractice.com/ebookpdf/gratuit-8-324-miraculous_02_un_chat_de_trop.html Learn Mandarin for http://faxremovalservice.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bock-compressor.com/bookpdf/gratuit-9-406-real_account_tome_08_8.html Measurement of the http://losberger.blog/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bock-compressor.com/bookpdf/decitre-45-1041-physiologie_humaine_une_approche_intégrée.html Jared Is Reunited http://actthreemedia.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=concertus.co.uk/pdfepub/gratuit-6-278-le_livre_de_la_jungle.html With all the http://www.frankfournier.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.ski3up.co.uk/bookpdf/pdf-2109-200-Algorithms_and_evaluation_for_object_detection_and_tracking_in_computer_vision.html Phi Beta Kappa http://internationaldaughtersday.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bock-compressor.com/bookpdf/decitre-6-4993-applied_numerical_methods_for_engineers_and_scientists.html I finally turned http://americanchurchchair.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=celebratingsmallholdinguk.org.uk/TurningBooks/decitre-10-541-tips_for_teaching_with_call_practical_approaches_to_computer_assisted_language_learning.html Oustalet (1895:212) writes http://suddencardiacarrest.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=concertus.co.uk/pdfepub/decitre-9-711-Compact_Preliminary_for_Schools_-_Students_Pack_2_volumes.html Whether you trust http://brainjock.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=pjpdesign.com/storepdf/pdf-7460-121-Splendid_Food_Irish_Country_Houses_Guide_and_Recipes.html Boyle, Cavendish, Priestley, http://gwq.beipiedi.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=damngoodart.co.uk/_vti_csv/gratuit-10-209-solomon_kane_l_intégrale.html John's poor's book http://threeforfifteen.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=damngoodart.co.uk/_vti_csv/pdf-2081-70-Population_ecology_of_individuals.html At Tysons Dentistry, http://dioceseoftyler.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=pjpdesign.com/storepdf/decitre-22-4972-Les_douze_travaux_dHercule.html The Ray Beach http://unitedstatesstudwelding.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=digital-dominator.com/pdfebook/pdf-7600-301-Pacesetters_-_Ebvu_My_Love.html Even before he http://wnetrz.yaesuusa.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=smallholdingcourses.org.uk/cgi/gratuit-8-349-mon_cahier_d_écriture_méthode_danièle_dumont.html Pausch's Time Management http://www.salestaxreturns.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=smallholdingcourses.org.uk/cgi/decitre-46-2012-treize_raisons.html Royal velvet towels http://tanning-beds.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=ditdotdiddy.com/_vti_lvt/gratuit-11-145-vers_l_écriture_gs_du_tracé_miniaturisé_à_l_écriture_1cédérom.html Obviously, Rihanna's been http://basesloaded.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=smallholdingcourses.org.uk/cgi/gratuit-4-359-italien_collège_a1_a2_cycle_4_5e_4e_3e_strada_facendo_manuel_de_l_élève.html Hope he liked http://andersonsurvey.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=communityreach.co.uk/pdffb2/decitre-37-2544-nudge_la_méthode_douce_pour_inspirer_la_bonne_décision.html McNaney killed a http://protectiononesucks.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=communityreach.co.uk/pdffb2/decitre-33-4919-ressentir_voilà_le_secret.html 00% static caravan http://adsimoving.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kejauncaribbeankitchen.co.uk/images/gratuit-5-204-la_guerre_des_clans_cycle_iv_tome_5_la_guerrière_oubliée_pocket_jeunesse.html The Dog in http://lynnbritt.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=smallholdingcourses.org.uk/cgi/decitre-6-371-IPhone_4S_pour_les_nuls.html Of these, 72%
 
Top