Liệt sỹ ở trong nước sẽ được tìm kiếm và kết tập lại

  • Thread starter Doan Gam
  • Ngày gửi
Doan Gam

Doan Gam

Member
Chỉ đạo đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ năm 2014, phương hướng nhiệm vụ 2015.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong năm 2014 đã tìm kiếm, quy tập được gần 2.400 hài cốt liệt sỹ, trong đó tại Lào là hơn 300 hài cốt - giám định ADN hài cốt liệt sỹ, Campuchia gần 1.000 hài cốt và trong nước là hơn 1.100 hài cốt liệt sỹ. Tính chung từ năm 2012 đến nay đã tìm kiếm, quy tập được hơn 6.000 hài cốt liệt sỹ, đạt hơn 60% chỉ tiêu của Đề án giai đoạn 2012 - 2015, đáp ứng một phần nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sỹ, góp phần ổn định chính trị - xã hội ở các địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương những thành tích mà Ban C hỉ đạo đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Ban chỉ đạo 1237) đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, Phó Thủ tướng nhấn mạnh - xét nghiệm ADN, điều cốt yếu trong công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ nằm ở thông tin, việc khai thác thông tin không chỉ ở các nhân chứng - giám định ADN hài cốt liệt sỹ, các cựu chiến binh, mà phải có giải pháp để khuyến khích toàn xã hội tham gia vào công tác này. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí truyền thông phải tăng cường hơn nữa việc đưa tin, bài thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng triển khai tích cực, hiệu quả công tác xét nghiệm ADN để xác minh được danh tính của những liệt sỹ khuyết danh.
 
Top